Brochures of Smart regulation of resources, Mineral resources and metals

STRADE flyer (español)
STRADE Consortium, Buchert, M., Hermann, A., Manhart, A., Schüler, D., Degreif, S., Hay, D., 2016
STRADE flyer (Francais)
Schüler, D., Degreif, S., Hay, D., STRADE Consortium, Manhart, A., Hermann, A., Buchert, M., 2016
Resources Fever -Broschure
Fritsche, U., Manhart, A., Hermann, A., Buchert, M., 2007